Versjon 2017-01-26
Brukernavn er de to første bokstavene i ditt fornavn og de tre første bokstavene i ditt etternavn. Standardpassordet er harlem. Når du har logget inn kan du selv bytte til et personlig passord. Ved problemer, ring Henrik Falch på Dataservice, 915 62 688 mellom 08-22.